Sammen skaber vi rammen om jeres nye liv

Thisted Huse ApS udfører nybygning af enfamiliehuse, rækkehuse og klyngehuse samt mindre erhvervsbygninger i hoved- og totalentreprise.

Thisted Projektudvikling ApS udvikler og opfører enfamiliehuse, rækkehuse og klyngehuse som projektsalg.

Thisted Huse ApS & Thisted Projektudvikling ApS er dannet på baggrund af mange års erfaring indenfor hoved- og totalentrepriser på hele Sjælland. Herunder alt fra ny- og ombygninger af enfamiliehuse til store komplicerede bolig- og erhvervssager.